Unika Preprimêr | Nasorg

NASORG
Nasorg is stiptelik vanaf 13:30 tot 17:15 Maandag tot Vrydag. Kleuters word verdeel in hulle verskillende ouderdomsgroepe en georganiseerde programme word gevolg. Kleuters ontvang middagete asook broodjies en vrugte om 14:45. Indien halfdagkleuters ad-hoc nasorg wil bywoon word 'n fooi van R120 per middag gehef.

VAKANSIESORG
Die vakansiesorg-fasiliteit is vir voldagkleuters en ingesluit by die skoolfooi. Indien halfdagkleuters ad-hoc vakansiesorg wil bywoon word ‘n fooi van R120 per oggend of R150 per voldag gehef. Die program is informeel maar daar is steeds gestruktureerde aktiwiteite. Etenstye bly dieselfde as in die kwartaal. Vakansiesorg is gesluit op skool- en publieke vakansiedae, asook gedurende die Desember-vakansie.