Unika Pre-Primêr  Aktiwiteite

TEMAS, ROOSTERS EN DAGPROGRAMME
Gestruktureerde dagprogramme, temas, toesig- en aktiwiteitsrsooster vir buite-speeltyd word vir elke ouderdomsgroep uitgewerk. Verskillende ouderdomsgroepe speel op vier veilige aparte speelterreine. 

Die volgende aktiwiteite is ingesluit in die skool se sillabus en deel van die skoolfooie:

  • Kwanda Kids 'n program wat aangebied word deur 'n gekwalifiseerde kinderkinetikus (verpligtend vir alle kleuters (behalwe 2-jariges) 1 x per week.

  • Klasmusiek vir 4 & 5 jarige kleuters (Seniorkampus 1 x per week.)


VERSLAE
Verslae word uitgegee in die 1ste, 2de en 4de kwartaal wat gebasseer is op dag-tot-dag evaluering van kleuters. 

MAALTYE
'n Voltydse kok berei daagliks ontbyt en broodjies 10:00 voor vir die juniors (2- en 3-jariges).
Alle nasorgkleuters ontvang middagete asook broodjies en vrugte. Uitgewerkte spyskaarte volgens kleuters se behoeftes word gevolg.


TERAPEUTE
'n Spraakterapeut se dienste is beskikbaar op die skoolterrein per afspraak.

BUITEMUURSE AKTIWITEITE
Buitemuurse aktiwiteite word nie gedurende die Covid-19 tydperk aangebied nie. 


JAARLIKSE AKTIWITEITE 

  • Lentedag

  • Braaidag

  • Konsert

  • Senõr Chef Fondsinsameling

  • Koffie Trokkie elke Dinsdag en Vrydag Jozi Mobile Coffee