top of page

Unika Pre-Primêr

plastic-eccano-set.jpg
non-binary-kid-playing-with-colorful-game-home.jpg

Visie

By Unika Pre-Primêr verstaan ons dat kinders

ouers se kosbaarste besittings is.

Ons doelwit is om aan elke kleuter die beste

grondslag te gee om op voort te bou in ‘n omgewing waar hulle gelukkig is en hulle volle potensiaal kan bereik.

plastic-children-toys-sandpit-outdoor (1).jpg

Missie

Die skool se missie word ondersteun deur:

 Christelike beginsels 
goeie waardesisteem • trots

 deursettingsvermoë  dissipline • struktuur

 

Gekwalifiseerde personeel bied aan elke kleuter  geleenthede om te groei in alle areas van ontwikkeling om hulle toe
te rus met die nodige vaardighede
vir hulle lewensreis.

plastic-children-toys-sandpit-outdoor (1).jpg
bottom of page